Uutiset

Uutiset

Kuvassa palokuntalainen jonka takin selässä lukee pääkouluttaja, antaa ohjeita toiselle palokuntalaiselle ajoneuvosta pelastamistekniikan kurssilla.

Julkaistu 12.08.2022

Uudistunut palokuntakouluttajakoulutus sai Siviksen laatumerkin

Kevään ja kesän aikana on testattu uutta palokuntakouluttajakoulutusta, joka luotiin täydentämään Pelastusopiston ryhmänjohtajakurssin tarjoamaa osaamista. Nykymallin kouluttajakurssi on suunnattu kaikille palokuntalaisille ikään tai toimintoon katsomatta.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tarjoamaa palokuntakouluttajakoulutusta on uudistettu niin, että samaa runkoa hyödynnetään palokunnan eri toimintojen koulutuksissa. Kurssi tarjoaa eväitä palokuntien eri toimintojen kouluttajana tai vaikkapa turvallisuusviestijänä toimimiseen eri kohderyhmille kuten omakotiyhdistysten jäsenille.  

– Aiemmin käytössä oli koulutusjärjestelmän mukainen yksikönjohtajakurssi, joka oli suunnattu vain aikuisille. Ja nykyään Pelastusopisto tarjoaa vain ryhmänjohtajakurssia, joka ei sisällä enää kouluttamisosiota, SPEKin koordinaattori Heli Kari avaa uudistuksen taustoja. 

– Uudistunut palokuntakouluttajakurssimme korvaa tämän Pelastusopiston koulutuksesta tiputetun kouluttajaosuuden. Lisäksi uudistuksessa koulutus avattiin kaikille kouluttamisesta kiinnostuneille. 

Palokuntakouluttajakoulutus korvaa myös aiemmat SPEKin kouluttajakoulutukset, kuten nuoriso-osaston kouluttajakurssin ja palokuntanaisten kouluttajan peruskurssin. 

Nuorten kouluttajaksi haluavat käyvät jatkossa uudistuneen kouluttajakoulutuksen lisäksi erillisen nuorten kouluttajan lisäosan. Lisäksi nuorille on luotu oma kokeiluvaiheessa oleva ryhmänohjaajakoulutus. Tämä mahdollistaa myös nuorille koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuspolun. Nuorille suunnattu ryhmänohjaajakurssi keskittyy muun muassa nuorten ryhmäyttämiseen. 

Uuden kouluttajakoulutuksen ytimessä nykyaikainen oppimiskäsitys 

Uusi koulutus tarjoaa kouluttajaksi aikoville ja kouluttajana jo toimiville monipuolisesti työkaluja koulutusten suunnitteluun ja järjestämiseen.  

– Koulutus on monipuolinen ja nykyaikainen ja sillä halutaan tuoda palokuntien viikkotreeneihin uusia näkemyksiä ja nykyaikaisuutta, jotka tukevat osaamisen kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Näin esimerkiksi pelastuslaitoksilla on jatkossa käytössään yhä osaavampaa sopimushenkilöstöä.  

Monimuotokoulutuksena suoritettavassa koulutuksessa opiskellaan pienryhmissä. Koulutuksen ytimessä ovat pedagogiikka ja osaamisperustaisuus.  

– Kurssin sisällöt perustuvat nykyaikaiseen käsitykseen siitä, miten ihminen oppii, Heli kertoo ja iloitsee, että palokuntien osastoihin ja toimintoihin saadaan nyt koulutettua osaavia ja nykyaikaisesti kouluttavia kouluttajia.  

– Kouluttajakurssi on tuonut vanhat kurssit nykyaikaan ja nykyaikaisten pedagogisten ajatusten piiriin. Uudistuksen myötä vanhalta kurssilta ei voikaan enää hyväksilukea sisältöjä, Heli huomauttaa. 

Ensimmäiset koulutukset keränneet kiitosta ja hyviä kehitysideoita 

Tällä hetkellä kurssien kouluttamisesta vastaa SPEKin koordinaattori Heli Kari, mutta tammikuussa järjestään kaksi yhden päivän mittaista kurssinjohtajakoulutusta kouluttajakurssin suorittaneille henkilöille, jonka jälkeen he voivat toimia kurssin kouluttajina. 

– Olen ehtinyt pitää yhden etäpilottikoulutuksen, yhden monimuotokoulutuksen sekä yhden koulutuksen palokuntanuorten suurleirillä Eldiksellä Helsingissä, Heli kertoo ja lisää, että kokemuksen perusteella kouluttajakoulutus soveltuu erittäin hyvin myös leiriolosuhteisiin. 

– Kaikista kolmesta toteutuksesta on tullut niin kiitosta kuin hyviä kehitysideoitakin. 

Kouluttajakoulutus sai Siviksen laatumerkin 

Kurssin valmistelu on ollut pitkä prosessi, ja palokuntalaiset ovat toimineet asiantuntijoina kurssin suunnittelussa. Lisäksi mukana on ollut muun muassa koulutussuunnittelija ja verkkopedagogi.

Kouluttajakurssi on saanut Opintokeskus Siviksen Laadukasta järjestökoulutusta -laatumerkin. Laatumerkki kertoo, että koulutus on läpikäynyt opintokeskus Siviksen laadunarviointiprosessin ja koulutus on todettu laadukkaaksi, osaamista tuottavaksi ja jatkuvasti kehittyväksi. 

– Laatumerkki mahdollistaa sen, että suoritettu kurssi löytyy henkilön opintopolku-tiedoista ja se on näin ollen mahdollisesti hyväksi luettavissa tulevissa opinnoissa, Heli huomauttaa. 

Kouluttajakurssin suoritustiedot saa näkyville myös Koski-rekisteriin. Aiemmin Koskeen on voinut viedä vain tutkintotavoitteisia koulutuksia, mutta nyt sieltä löytyy myös järjestökoulutuksia. 

Ilmoittaudu mukaan palokuntakouluttajakoulutukseen 

– Järjestämme tänä syksynä palokuntakouluttajakurssin Tampereella ja Oulussa, joista Oulun koulutukseen on vielä ilmoittautuminen auki 17.8. asti, Heli vinkkaa. 

2,5 opintopisteen koulutus tarjoaa viikkotreenien kouluttajille työkaluja koulutusten suunnitteluun ja järjestämiseen eri osastoissa ja toiminnoissa. 

Kurssin suorittaneilla on mahdollisuus osallistua myös vuoden 2023 puolella järjestettävään kurssinjohtajapäivään, joka antaa oikeuden toimia kurssinjohtajana palokuntakouluttajakurssilla.

Uusimmat