Uutiset

Uutiset

Palokuntanuorisotoiminnan erityistilanteet -oppaan kansilehti ja esimerkkejä oppaan sivuista, kuten turvallinen nuoriso-osasto -tarkistuslista.

Julkaistu 05.04.2023

Uusi opas avuksi palokuntanuorisotoiminnan haastaviin tilanteisiin

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö julkaisi palokuntanuorisotoiminnan kouluttajien ja ohjaajien avuksi Palokuntanuorisotoiminnan erityistilanteet -oppaan. Se antaa käytännön vinkkejä haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen palokunnissa.

Idea oppaasta lähti liikkeelle tarpeesta puuttua epäasialliseen käytökseen ja kiinnittää huomiota palokuntanuorten toiminnan turvallisuuteen. Kun SPEK selvitti syksyllä 2022 palokuntanuorisotoiminnan nykytilaa valtakunnallisella kyselyllä palokuntanuorten kouluttajille ja ohjaajille, opas laajeni koskemaan myös muita ongelmatilanteita.

Kyselyn vastaajista 47 % kertoi nuorten lisääntyneiden ongelmien huolestuttavan ja 34 % kaipasi työkaluja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

– Kyselyn tulokset osoittavat, että oppaalle on selvä tarve. Nuorten lisääntynyttä pahoinvointia ja tuen tarvetta ei voida sivuuttaa palokuntatoiminnassa, toteaa SPEKin palokuntapalvelujen järjestöohjaaja Outi Kunnamo.

Tietoa ja toimintaohjeita haastaviin tilanteisiin

Palokuntanuorisotoiminnan erityistilanteet -oppaassa kuvaillaan erilaisia lasten ja nuorten elämän haasteita sekä puuttumista vaativia tilanteita palokuntanuorisotoiminnassa.

– Oppaassa annetaan neuvoja, kuinka käsitellä esimerkiksi sääntöjen rikkomista, kiusaamista, aggressiivista käytöstä sekä häirintää ja seksuaalista hyväksikäyttöä, Outi kertoo.

Jokaisen aiheen kohdalta löytyy tietoa, ohjeita ennaltaehkäisyyn, käytännön toimintaohjeita sekä hyödyllisiä linkkejä konkreettisiin työkaluihin. Palokuntanuorten ohjaajien ja kouluttajien lisäksi opasta voivat hyödyntää leirien turva-aikuiset.

Huomio ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyyn

Oppaassa on kiinnitetty huomiota erityisesti positiiviseen lähestymistapaan.

– Uusi opas on apu ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja nuorten hyvinvoinnista huolehtimiseen, Outi korostaa.

Palokuntien Liekki-työkalun vastausten perusteella 42 % palokunnista on laatinut toimintamalleja ongelmiin tai haasteisiin, mutta vain osa jäsenistä tietää niistä. Osalla palokunnista ei ole toimintamalleja ongelmatilanteiden varalle.

– Toivon, että palokunnilla olisi selkeät säännöt ja ohjeet haastavissa tilanteissa toimimiseen jo ennen kuin jotain tapahtuu. Helppo tapa aloittaa yhteisten pelisääntöjen muodostaminen on käydä läpi oppaasta löytyvä Turvallisen nuoriso-osaston tarkistuslistan, Outi jatkaa.

Palokuntanuorisotoiminnan erityistilanteet -opas täydentää SPEKin tuottamia Turvallisesti palokunnassa -materiaaleja, jotka auttavat turvallisen ja kaikille avoimen palokuntatoiminnan järjestämisessä.

Palokuntanuorisotoiminnan erityistilanteet -opas

Uusimmat