Uutiset

Uutiset

Palokuntanuorisotoimintaa uudistetaan palokuntanuoria ja heidän ohjaajiaan kuunnellen.

Julkaistu 03.10.2022

Vaikuta palokuntanuorisotoiminnan tulevaisuuteen

SPEKillä on käynnissä palokuntanuorisotyön uudistamishanke, johon liittyen kerätään palokuntanuorilta sekä heidän kouluttajiltaan ja ohjaajiltaan ajatuksia palokuntanuorisotyöstä. Kyselyiden perusteella nuorisotoimintaa tullaan kehittämään toivottuun suuntaan. Vastaa kyselyyn viimeistään 23.10.2022.

SPEKin palokuntanuorisotyön uudistamishankeen tarkoituksena on uudistaa muun muassa nuorten koulutusjärjestelmää, kursseja sekä kilpailu- ja leiritoimintaa. Hanke pyrkii lisäämään palokuntatoiminnan veto- ja pitovoimaa.

Hankkeessa selvitetään myös, miten palokuntanuorisotyön ohjaajien ja kouluttajien kouluttamista tulisi uudistaa, jotta se olisi tarkoituksenmukaista ja riittävää, sekä etsitään keinoja saada lisää ohjaajia palokuntanuorisotyöhön esimerkiksi lasten ja nuorten vanhemmista.

Palokuntanuorisotoimintaa uudistetaan toiminnassa mukana olevia kuunnellen

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan kyselyiden avulla palokuntanuorten ja heidän kouluttajiensa ja ohjaajiensa ajatuksia palokuntanuorisotoiminnasta.

Pilottikyselyt toteutettiin kesällä Eldis 22 -leirillä, jossa 194 palokuntanuorta ja 66 kouluttajaa/ohjaajaa kertoi näkemyksensä palokuntanuoristoiminnan nykytilasta ja toiveensa sen tulevaisuudesta. Pilottikyselyiden pohjalta on nyt koostettu laajempi kysely, johon toivotaan runsaasti vastauksia palokuntanuorisotoiminnassa mukana olevilta nuorilta ja aikuisilta.

Vastausten perusteella pyritään saamaan kattava kuva palokuntanuorisotyön nykytilasta ja sen veto- ja pitovoimasta sekä kehittämistarpeista. Kyselyn jälkeen palokuntanuorisotoimintaa lähdetään kehittämään yhdessä toivottuun suuntaan.

Ole mukana kehittämässä palokuntanuorisotyötä vastaamalla kyselyyn!

Keräämme nyt palokuntanuorilta sekä heidän kouluttajiltaan ja ohjaajiltaan ajatuksia palokuntanuorisotyöstä. Mikä toimii, mikä ei? Kyselyihin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Vastaa nuorten kyselyyn täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/FE38B3053817AC8B
Vastaa kouluttajien/ohjaajien kyselyyn täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/D684FAA6C13A19C3

Kyselyt ovat auki 29.9.–23.10.2022. Kyselyihin vastataan nimettömänä ja vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. Kyselyihin voi vastata esimerkiksi osana viikkoharjoituksia.

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa erillisellä osallistumislomakkeella jättäneiden kesken arvotaan yhteensä kaksi 50 euron lahjakorttia Palokuntaan-verkkokauppaan.

Uusimmat