Uutiset

Uutiset

Vastaa kyselyyn ja vaikuta

Julkaistu 16.06.2021

Vastaa kyselyyn sopimuspalokuntien viestinnän kehittämisestä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö toimii toimeksiantajana opinnäytetyössä, joka selvittää sopimuspalokuntien markkinointiviestinnän kehittämistarpeita. 

Vaasan ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija Katja Tihleman tekee opinnäytetyönään sopimuspalokuntien markkinointiviestinnän kehittämissuunnitelmaa. Opinnäytetyön toimeksiantajana ja tilaajana toimii SPEK. Opinnäytetyössään Katja selvittää miten sopimuspalokunnat voisivat lisätä näkyvyyttään ja tunnettuuttaan markkinointiviestinnällä. Katja on itsekin sopimuspalokuntalainen ja ajatus opinnäytetyön aiheesta syntyi hänen omasta kiinnostuksestaan sopimuspalokuntien kehitystyötä kohtaan. 

Katja keräsi kesän aikana sopimuspalokuntalaisten ajatuksia siitä, miten sopimuspalokuntien näkyvyyttä saataisiin lisättyä erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Kyselyn tulosten pohjalta Katja koostaa syksyn aikana käytännöllisen muistion, joka pitää sisällään yhtenäiset ja selkeät ohjeet siitä, mitä sopimuspalokuntien kannattaa sosiaalisen median kanavien sisällöntuotannossaan ottaa huomioon erityisesti jäsenhankintaa tehdessään. 

Opinnäytetyön on tarkoitus valmistua loka-marraskuussa. 

Kysely on sulkeutunut 18.7.2021.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa:

Katja Tihleman 
tradenomiopiskelija, Vaasan AMK  
Lisätietoja tutkimuksesta voi pyytää jättämällä soittopyynnön numeroon 0400 352 015.

Uusimmat