Uutiset

Uutiset

Mirko opettaa VIRVEn käyttöä ja nuoriso-osastolaiset seuraavat opetusta.

Julkaistu 17.10.2023

Vierailulla Lahden VPK:ssa: Nuoret palokuntalaiset kannustavat kouluttamaan

Palokuntanuorisotoiminnan uudistamishankkeen pilottipalokuntavierailut ovat jatkuneet syys- ja lokakuussa. Hankekoordinaattori ja järjestöohjaaja Outi Kunnamo pääsi seuraamaan, kun Lahden VPK:n Mirko piti ensimmäistä kertaa nuorten harjoitukset.

Niklas, Mirko ja Aada valmiina kouluttamaan.
Niklas, Mirko ja Aada valmiina kouluttamaan.

17-vuotiaalla Mirkolla oli apunaan kaksi samanikäistä apukouluttajaa Niklas ja Aada, jotka vetävät myös nuorten harjoituksia. Tällä kertaa harjoituksen aiheena oli VIRVEn käyttö ja kalustotuntemus. Lopuksi leikittiin pimeäpiilosta.

– Eniten jännitti, muistanko kaiken, mitä pitää. Harjoitus opetti, että täytyy muistaa suunnitella ajoissa ja valmistautua hyvin, Mirko pohtii.

Harjoituksia suunnitellessaan Mirko hyödynsi harjoitukset.spek.fi-sivustolta löytyviä valmiita nuorten viikkoharjoituksia. Valmiit harjoitussuunnitelmat madaltavat kynnystä pitää ensimmäisiä tai uusia viikkoharjoituksia, sillä niissä on mietitty etukäteen tavoitteet, välineet, turvallisuus sekä harjoituksen kulku.

Positiivinen palaute ja uusien asioiden opettaminen motivoivat kouluttamaan

Nuorilta kerättiin harjoituksesta peukkupalaute, joka oli yksimielisen positiivinen. Harjoitus käytiin läpi nuoriso-osaston johtajan kanssa ja nuoriso-osastolaiset miettivät yhdessä onnistumisia ja kehityskohteita.

– Mukavinta kouluttamisessa oli nuorilta saatu hyvä palaute, Mirko iloitsee.

Mirko, Niklas ja Aada lähettävät terveisiä muille palokuntanuorille, jotka harkitsevat kouluttamista:

– Aluksi kannattaa seurata kouluttamista ja kouluttaa vaikka pientä porukkaa yhdessä kaverin kanssa.

Haastavinta heidän mielestään on, jos saa tietää viime tingassa, että on kouluttamassa tai jos koulutettava aihe ei ole omaa osaamisaluetta. Myös kurinpito on joskus haastavaa.

– Parasta kouluttamisessa on, kun nuoret oppivat uutta ja kouluttajana toimiminen on hauskaa! he toteavat.

Nuoriso-osaston antama peukkupalaute oli yksimielinen.

Palokuntanuorisotoimintaan tarvitaan lisää kouluttajia ja ohjaajia

SPEK selvitti viime syksynä palokuntanuorisotoiminnan nykytilaa valtakunnallisilla kyselyillä palokuntanuorille sekä heidän kouluttajilleen ja ohjaajilleen. Lähes puolet kyselyyn vastanneista kouluttajista ja ohjaajista koki kouluttaja- ja ohjaajamäärän riittämättömänä.

– Rohkaistaan sekä kannustetaan nuoria mukaan kouluttamaan ja tarjotaan heille mahdollisuus harjoitella kouluttajan roolia turvallisessa ympäristössä, Outi pohtii ratkaisuksi kouluttajapulaan.

Nuoriso-osasto on monelle polku hälytysosastoon

Kaikki kolme apukouluttajaa Mirko, Niklas ja Aada ovat myös mukana hälytysosaston harjoituksissa ja keikoilla siltä osin kuin alaikäiset voivat olla.

Niklas on ollut palokunnassa kahdeksan, Mirko kymmenen ja Aada kolmetoista vuotta. Kun nuoret täyttivät 16 vuotta, heidät kutsuttiin mukaan hälytysosastoon ja he pääsivät suorittamaan pelastustoiminnan peruskurssin.

– Nuoriso-osasto antoi tosi hyvät valmiudet hälytysosastoon ja meidät otettiin heti tasaveroisina vastaan, he kertovat.

Uusimmat