Uutiset

Uutiset

Harjoitustilanne ulkona.

Julkaistu 28.06.2021

Viikkoharjoituspankki on avattu

Olemme julkaisseet uuden viikkoharjoituspankin palokuntien käyttöön. Viikkoharjoituspankki keventää kouluttajien työtaakkaa ja yhdenmukaistaa osaamista, kun parhaat ja hyväksi koetut harjoitussuunnitelmat ovat nyt kaikkien kouluttajien ulottuvilla ja helposti käytettävissä. 

Viikkoharjoituspankin kokoaminen käynnistyi elokuussa 2020 ja kehittämistyöryhmä koostuu 22 kokeneesta viikkoharjoituskouluttajasta ympäri Suomea. Harjoitussuunnitelmia työstetään alatyöryhmissä, joiden jakoperusteena on käytetty pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto Pronton 19 onnettomuustyyppiä.   

Kehittämistyöryhmä ideoi ja laatii viikkoharjoituspankkiin valmiita harjoitussuunnitelmia, jotka ovat kaikkien sopimuspalokuntien käytettävissä ja sovellettavissa omien käytännön tarpeiden mukaan. Viikkoharjoituspankin tarkoitus on säästää kouluttajien aikaa ja vaivaa: parhaat ja hyväksi koetut harjoitussuunnitelmat ovat nyt kaikkien ulottuvilla. Sivustolle on myös koottu palokuntanuorten vinkkipankki nuoriso-osastojen viikkoharjoitusten kouluttajien käyttöön.  

Viikkoharjoituspankin avulla kevennetään viikkoharjoitusten kouluttajien työtaakkaa sekä monipuolistetaan ja toisaalta myös täsmennetään harjoituksia palokuntien aitoja tarpeita vastaaviksi. Osaamistavoitteiden määrittämisen myötä palokuntien osaaminen vakiintuu yhdenmukaisemmaksi.  

Viikkoharjoituspankin löydät osoitteesta:  

http://harjoitukset.spek.fi/   

Ruotsinkielinen viikkoharjoituspankki avataan syksyllä osoitteessa:   

http://ovningar.spek.fi/ 

Valmis malli harjoitusten roolien ja tehtävien jakamiseen 

Koronan myötä palokunnissa on totuttu pienryhmäharjoitteluun, johon kannustamme palokuntia myös jatkossa. Pienryhmissä harjoittelu tuo lisää laatua viikkoharjoituksiin, kun ryhmät voidaan jakaa osaamistason mukaan ja järjestää esimerkiksi kaksi tai kolme eri rastia, joissa pienryhmiä kierrätetään. Viikkoharjoituspankki tarjoaa valmiin mallin harjoituksen roolien ja tehtävien jakamiseen tarkoituksenmukaisesti niin, että osallistujien taustat ja aiempi osaaminen otetaan huomioon. 

Harjoitussuunnitelmissa kuvataan selkeästi kunkin harjoituksen osaamistavoitteet jaettuna taitotasoryhmiin, jolloin kouluttajien on helppo antaa eritasoisille osallistujille heille sopivia ja heidän osaamistaan parhaiten kehittäviä harjoitustehtäviä.  

Kehitystyötä tehdään yhdessä palokuntalaisten kanssa  

Viikkoharjoituspankkia kehitetään tiiviisti yhdessä palokuntalaisten kanssa. Viime vuoden lopulla julkaisimme kaksi viikkoharjoitusten suunnitelmaluonnosta, joiden rakenteesta ja käytettävyydestä keräsimme palautetta ja kehitysehdotuksia kaikilta palokuntien viikkoharjoitusten vetäjiltä.  

Kehitystyön kautta viikkoharjoituspankki on rakennettu niin, että se palvelee sekä kokeneempia että tuoreempia kouluttajia ja takaa turvalliset harjoitukset ja sujuvan osaamisen varmistamisen.   

Yksi dokumentoidun harjoitussuunnitelman tehtävistä on varmistaa kouluttajille selkänoja, johon tukeutua, jos harjoituksissa tapahtuu jokin odottamaton loukkaantuminen. Viikkoharjoitussuunnitelman avulla voidaan osoittaa, että harjoitusta suunniteltaessa on huomioitu turvallisuusnäkökohdat ja niihin on myös varauduttu.   

Viikkoharjoituspankin kehittämistyöryhmän kokoonpano:  

 • Eveliina Aalto-Kekäläinen, Kellokosken VPK   

 • Niko Ara, Padasjoen VPK   

 • Mika Gröhn, Äänekosken VPK    

 • Jussi-Pekka Huttunen, Metsäkylän VPK   

 • Jyri Hämäläinen, Säkylän VPK   

 • Niko Hämäläinen, Tammisalon VPK   

 • Tommi Kallio, Sääksjärven VPK   

 • Ville-Joonas Korhonen, Oulaisten VPK   

 • Janne Korhonen, Lahden VPK   

 • Jouni Korkeaniemi, TPK Kokkola   

 • Heli Koskinen, Sääksjärven VPK   

 • Aku Kuhmonen, Miekkoniemen VPK   

 • Jukka Lehtinen, Liedon VPK   

 • Anni Liimatainen, Rantakulman VPK   

 • Marko Nemlander, Ekenäs FBK   

 • Jarmo Oja, Ylivieskan VPK   

 • Ari Pajukko, Vierumäen VPK   

 • Antti Rautava, Lappvik FBK   

 • Antti Riepponen, Porin VPK   

 • Sami Salmi, Haapajärven VPK   

 • Severi Uurasmaa, Savion VPK   

 • Antti Varha, Pihtiputaan paloasema   

SPEKissä työryhmän toimintaa tukevat ja ohjaavat palokuntien palvelutoiminnan kehittämispäällikkö Markku Savolainen (hankkeen projektipäällikkö) ja pedagogi Paula Takio.  

Vapaaseen käyttöön tarkoitettu sivusto  

Viikkoharjoituspankki on kaikkien palokuntien vapaaseen käyttöön tarkoitettu avoin sivusto, johon ei tarvitse erikseen rekisteröityä tai kirjautua.  

Tutustu viikkoharjoituspankkiin täällä ja ota valmiit harjoitussuunnitelmat helposti käyttöön:  

http://harjoitukset.spek.fi/  

Harjoitukset on jaoteltu onnettomuustyyppien mukaan, mutta sivustolla voi myös hakea harjoituksia avainsanoilla tai viikkoharjoituksen osallistujamäärän mukaan.  

Jaa oma harjoitussuunnitelmasi!  

Täydennämme harjoituspankkia jatkuvasti ja otamme mielellämme palokuntien omia harjoitussuunnitelmia työstettäväksi julkaisua varten. Suunnitelmien ei tarvitse olla valmiita ja täydellisiä, eikä niiden tarvitse sisältää esimerkiksi osaamistavoitteita, vaan selostus harjoitussuunnitelmasta riittää.

Lähetä suunnitelmasi mieluiten Word-muodossa sähköpostitse osoitteeseen paula.takio@spek.fi

Lisätietoja:  

kehittämispäällikkö Markku Savolainen, markku.savolainen@spek.fi, p. 0400 434 905   
pedagogi Paula Takio, paula.takio@spek.fi, p. 040 831 6863