Uutiset

Uutiset

Harjoitustilanne ulkona.

Julkaistu 02.09.2020

Viikkoharjoitusten kehittämiseen tartuttiin palavasti

Viikkoharjoitusten kehittämistyöryhmä aloitti elokuussa. Työryhmään haettiin avoimella haulla kokeneita palokuntalaisia, joilla on viikkoharjoitusten vetämisestä kokemusta ja pedagogista näkemystä.

Työryhmässä aloitti 22 kokenutta hakijaa ympäri Suomea. Ryhmä on käynnistänyt toimintansa kahdella aloituspalaverilla. Harjoitussuunnitelmia työstetään alatyöryhmissä, joiden jakoperusteena ovat Pronton 19 onnettomuustyyppiä. 

Mikä ihmeen Pronto? 

Pronto on pelastustoimen toimenpiderekisteri. Se on resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä, jonne tallennetaan tiedot kaikista pelastustoimen pelastus- ja avunantotehtävistä sekä turvallisuusviestintätoimenpiteistä. Pronto sisältää myös koostetiedot valvontatehtävistä, varautumisesta sekä resursseista. 

Hankkeen tavoitteena on luoda kattava viikkoharjoituspankki palokuntien käyttöön. Harjoitukset laaditaan niin, että kouluttajien on helppo antaa eritasoisille osallistujille heille sopivia ja heidän osaamistaan parhaiten kehittäviä harjoitustehtäviä. Eri tehtäville kirjataan selkeät osaamistavoitteet. Näin kevennetään viikkoharjoitusten kouluttajien työtaakkaa sekä monipuolistetaan ja toisaalta myös täsmennetään harjoituksia palokuntien aitoja tarpeita vastaavaksi. Osaamistavoitteiden määrittämisen myötä palokuntien osaaminen vakiintuu yhdenmukaisemmaksi. 

SPEKissä viikkoharjoitustyöryhmän tukena ovat palokuntakoulutuksen kehittämispäällikkö Markku Savolainen ja pedagogi Paula Takio

Työryhmän jäseniksi saatiin kokeneita osaajia

Aktiivisesti työryhmätoimintaan heti alussa tarttunut Antti Rautava Lappvik FBK:sta kertoo odotuksistaan näin: ”Tässä projektissa on hieno ja tarpeellinen tavoite saada aikaan harjoitussuunnitelmakokoelma palokuntien käyttöön. Harjoittelun yhdenmukaistaminen, resurssien helpottaminen ja harjoitusten työturvallisuuden huomioiminen on mielestäni tärkeää. Mukana on kokeneita osaajia monelta eri alalta, ja yhdessä saamme varmasti aikaan hyvän paketin.” 

Niin ikään Ekenäs FBK:n Marko Nemlander on tarttunut rivakasti toimeen ja tuottanut jo ensimmäisen harjoitussuunnitelman omalle alatyöryhmälleen kommentoitavaksi. ”Kun ensimmäistä kertaa luin tämän ryhmän hakuilmoitusta, tuli heti mieleen, että kiinnostaisi päästä kehittämään harjoitustoimintaa ja edistää uusien näkökulmien ja Suomen kokoisen maan kaikkien alueiden hyviä oppeja viikkoharjoituksiin ja muiden palokuntien tietoon.  

Nykyään tuntuu olevan kaikkialla sama ongelma, että uusia näkökulmia tulee viikkoharjoituksiin todella vähän tai jopa ei yhtään. Jos on samat harjoitukset vuodesta toiseen, ei kehitystä pääse tapahtumaan. Sitten kun keikalla on jokin poikkeama totutusta, työturvallisuus ja toiminta eivät vastaakaan nykypäivän vaatimuksia.  

Moni tulee nykyään palokuntatoimintaan suoraan ns. kadulta ilman taustaa nuoriso-osastossa. Heille saadaan näin myös helpommaksi päästä toimintaan sisään, kun löytyy valmiina tarkastuslistat, mitä osaamista vaaditaan missäkin vaiheessa ja seuraavaksi. Ikävä kyllä harjoituksissa uudet usein kokevat, että heiltä vaaditaan samaa kuin kauan mukana olleilta, kun harjoituksen vetovastuullinen henkilö unohtaa erotella vaatimustasoja. Tämä viikkoharjoituskorttipankki auttaa vetovastuullista muistamaan, että meillä on eritasoisia henkilöitä mukana, ja kaikki on otettava huomioon.  

Oma odotukseni on, että ihmiset huomaavat, että viikkoharjoituksiin voi saada vaihtelua, ja että tämä työryhmä saisi laadukkaita viikkoharjoituskortteja tehdyksi. Näin ollen saataisiin harjoituksiin mielekkyyttä, paremmin pidetyksi miehistö kiinni toiminnassa ja toivottavasti myös saataisiin palokuntiin uusia jäseniä, kun sana kiirii, kuinka helppoa on olla mukana.  

Tälläkin hetkellä, kun eletään poikkeusoloissa koronan takia, tällaiset kaikkien saatavilla olevat viikkoharjoituskortit voivat edesauttaa myös jopa itseopiskelua. Näin kehityskaari ei katkea eikä mentäisi takapakkia normaalin harjoittelun puutteessa, vaan mahdollisesti mielenkiinto pysyy vielä palata takaisin aktiiviseksi jäseneksi palokuntaan, kun taas saadaan kokoontua yhteen.”  

Pronton onnettomuustyypit


 

Lisätietoja: 

kehittämispäällikkö Markku Savolainen, markku.savolainen@spek.fi, p. 0400 434 905 
pedagogi Paula Takio, paula.takio@spek.fi, p. 040 831 6863 

Uusimmat