Uutiset

Uutiset

Riihimäen VPK:n palokuntalaiset vastaanottivat palkinnon Palopäällystöpäivillä.

Julkaistu 22.03.2023

Vuoden palokuntanuoriso-osastot palkittiin ensimmäistä kertaa

Riihimäen VPK sai Vuoden 2022 palokuntanuoriso-osasto -palkinnon. Nuorten kuuntelu ja uuden kokeilu ovat Riihimäen VPK:n palokuntanuorisotoiminnan keskiössä. Myös Tirilän ja Mäntsälän VPK:t palkittiin työstä palokuntanuorisotoiminnan hyväksi.

Vuoden palokuntanuoriso-osastoksi valittu Riihimäen VPK kokeili vuoden 2022 aikana uusia toimintatapoja; nuoret osallistuivat VPK:n oman leirin suunnitteluun ja toteutukseen, Nuorilta nuorille -harrasteryhmä aloitti toimintansa ja viikkoharjoituksia monipuolistettiin esimerkiksi yhdistämällä solmujen harjoittelu suunnistukseen.

– Meillä vanhat rutiinit ja uudet toimintatavat ovat tasapainossa keskenään, mikä mahdollistaa toiminnan kehittämisen, pohtii Riihimäen VPK:n kasvatuspäällikkö Merja Ahokas.

– Nuorten osallistaminen, nuorilta saatu palaute ja palautteen aito kuunteleminen ovat kehittämisen keskiössä, Merja jatkaa.

Palkintorahan avulla nuoriso-osasto pääsee päivittämään varusteitaan sekä hankkimaan harjoitusvälineistöä.

– Vuoden nuoriso-osasto -tunnustuksen saaminen tuntuu todella hyvältä ja on merkittävä osoitus siitä, mitä saadaan aikaan yhdessä tekemällä ja sitoutumalla toimintaan, kiittää Merja.

Palokuntanuoriso-osastot osa tulevaisuutta ja vetovoimaa

Idea palokuntanuoriso-osastojen palkitsemisesta lähti liikkeelle SPEKin toimitusjohtaja Marko Hasarin aloitteesta.

– Palokuntanuoriso-osastoissa on alan tulevaisuus, ja niiden kehittäminen edistää palokuntien vetovoimaisuutta. Meillä ei ole ollut aiemmin tarpeeksi keinoja nuoriso-osastojen palkitsemiseen, joten on loistavaa, että säätiö tukee palokuntanuorisotoimintaa nyt myös taloudellisesti, Marko toteaa.

Palkittujen palokuntanuoriso-osastojen kesken jaettiin Palosuojelun edistämissäätiön SPEKille myöntämä 10 000 euron avustus: Vuoden 2022 palokuntanuoriso-osasto sai 7 000 euroa, toiseksi tullut 2 000 euroa ja kolmas 1 000 euroa.

Valintakriteereissä painotettiin esimerkiksi leirejä, kurssijärjestelmää ja kilpailuja sekä Kipinä-työkalun hyödyntämistä.

Tirilän VPK:ssa motivaationa palokuntatoiminnan jatkuvuus

Tirilän VPK sijoittui toiseksi Vuoden palokuntanuoriso-osasto -haussa.

– Olemme tienneet, että nuoriso-osastossamme on hyvä pöhinä, mutta nyt se on myös valtakunnallisesti tunnustettua, että olemme tehneet oikeita asioita, nuoriso-osaston johtaja Jukka Sillanpää iloitsee.

Tirilän VPK:ssa uusien ideoiden keksiminen on pitkäaikaisen palokuntanuorisotoiminnan perusta. Myös muutokset toimintaympäristössä vaativat jatkuvaa kehittämistyötä.

– Nuorten lähes vuosittainen siirtyminen hälyosaston toimintaan toimii suurimpana motivaattorina toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen, Jukka toteaa.

Mäntsälän palokuntanuoriso-osasto on sytyttänyt kipinän ammattiin

Kolmanneksi sijoittuneen Mäntsälän VPK:n nuoriso-osaston johtaja Jari Heikkilästä palkinto tuntuu kiitokselta pitkään tehdystä palokuntanuorisotyöstä.

Motivaatio nuorisotoiminnan kehittämiseen syntyy positiivisesta palautteesta, jota nuoret, nuorten vanhemmat ja entiset nuoriso-osaston jäsenet ovat antaneet. Mäntsälän VPK:n nuoriso-osasto on sytyttänyt lukuisissa nuorissa kipinän hakea pelastus- ja turvallisuusalalle tai terveydenhuollon koulutukseen.

– Myös nuoret, jotka eivät ole hakeutuneet alalle, ovat jälkikäteen kiittäneet saamistaan opeista. He ovat osanneet käyttää nuorisotoiminnasta saatuja tietoja ja taitoja siviilielämässä, Jari kertoo.

– Unohtamatta sitä iloa ja onnea, jota nuoret osoittavat onnistuessaan harjoituksissa, menestyessään kilpailuissa tai suoritettuaan jonkin palokuntanuorten kursseista, hän täydentää.

Vuoden palokuntanuoriso-osastot palkittiin Palopäällystöpäivillä Oulussa keskiviikkona 22.3. Palkitsemisen tarkoituksena on kannustaa palokuntien nuoriso-osastoja hyödyntämään jo olemassa olevia työkaluja oman toimintansa kehittämisessä nyt ja jatkossa.

SPEKin toimitusjohtaja luovutti palkinnon Riihimäen VPK:lle.
SPEKin toimitusjohtaja Marko Hasari luovutti palkinnon Riihimäen VPK:lle.
Kuva: Joel Kauppinen, SPPL

Uusimmat