Uutiset

Uutiset

Julkaistu 20.04.2020

Vuosikokousten siirtäminen syyskuun loppuun

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhdistyksen vuosikokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Hallitus on esittänyt väliaikaista sääntelyä, jotta yhdistysten kokoukset voidaan järjestää koronaepidemiasta ja siitä seuranneista kokoontumisrajoituksista huolimatta ja terveydensuojelutarpeiden mukaisesti. Väliaikaisen sääntelyn on tarkoitus olla voimassa syyskuun loppuun asti.

- Koronaepidemian hoito vaatii yhteiskunnalta poikkeuksellisia toimia. Näiden toimien vaikutukset pitää kuitenkin voida minimoida. Siksi hallitus esittää nyt helpotuksia yhtiökokousjärjestelyihin, jotta yhtiöiden ja yhdistysten lainmukainen toiminta ei vaarannu koronakriisin takia, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Ehdotetulla lainmuutoksella myös helpotetaan kokousten järjestämistä etäosallistumisen ja valtuutusten avulla. Ehdotuksen mukaan pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena. Osuuskunnan ja rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen taas voi ehdotuksen mukaan osallistua tietyin rajauksin myös asiamiehen välityksellä. Ehdotuksen mukaan osuuskunnan tai yhdistyksen hallitus voi myös sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu.

Ehdotetut muutokset koskevat myös muun muassa osuuspankkien edustajiston ja osuuskunnan kokouksia sekä vakuutusyhdistyksiä ja vakuutuskassoja.

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on turvata yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyys ja turvallisuus koronaepidemian aikana. Lisäksi kokouksiaan siirtämällä yhteisöt voivat paremmin valmistautua jo nykyisin laissa sallittujen etäosallistumiskeinojen käyttöön.

Lähde: https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yhtioille-ja-yhdistyksille-mahdollisuus-myohentaa-vuosikokouksiaan?fbclid=IwAR0LiLGTD7qVlv6zMBnZ6yfMfuJa9ZBSTj4au26JfdnFJFxD4tEuLSIghBU

Lisätietoja:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_45+2020.pdf

Uusimmat