Uutiset

Uutiset

Osallistujat istuvat pöytien ääressä kokoushuoneessa.

Julkaistu 30.11.2023

Yhteisöllisyyttä ja ratkaisuja haasteisiin – palokuntalaiset kokoontuivat harrastustoiminnan opintopäiville

Palokuntien harrastustoiminnan opintopäivät järjestettiin Hämeenlinnassa lauantaina 25.11.2023. Päivän aikana osallistujat keskustelivat harrastustoiminnan merkityksestä sekä pohtivat yhdessä ratkaisuja nuoriso-, nais- ja veteraanitoiminnan haasteisiin.

Opintopäiville osallistui 20 palokuntalaista yhteensä seitsemän liiton alueelta. Aamupäivä käytettiin harrastustoiminnan kehittämispäällikkö Niko Aran johdolla SPEKin palokuntapalveluiden ajankohtaisten asioiden ja olemassa olevien työkalujen esittelyyn.

Puhetta syntyi etenkin tiedolla johtamisesta.

– Palokunnat, pelastusliitot, SPEK ja koko pelastustoimi tarvitsevat tietoa HAKAsta ja muista palokuntien toimintaa mittaavista työkaluista, kuten Liekki- ja Kipinä-työkaluista. Siten voidaan tehdä oikeasuuntaisia päätöksiä, Niko toteaa.

Rekrytointi ja jäsenmäärän lasku ovat yhteisiä haasteita

Lounaan jälkeen osallistujat jakautuivat järjestöohjaaja Outi Kunnamon vetämiin nuoriso-, nais ja veteraanitoiminnan työpajoihin. Työpajoissa pohdittiin harrastustoiminnan haasteita sekä pyrittiin löytämään yhdessä niihin ratkaisuja.

– Kaikkien tunnistamia haasteita olivat rekrytointi ja jäsenten määrän väheneminen, oli kyse sitten nuorten kouluttajista tai veteraanijäsenten ikääntymisestä, Outi kertoo.

– Toinen yhteinen haaste oli vastuun epätasainen jakautuminen. Samat aktiiviset jäsenet joutuvat ottamaan vastuuta toiminnasta ja tapahtumista, hän jatkaa.

Yhteisöllisyys on palokuntatoiminnan kantava voima

Haasteista huolimatta moni asia oli osallistujien mielestä hyvin, ja erityisesti yhteisöllisyyden merkitys korostui kaikkien ryhmien pohdinnoissa. Nais- ja nuorisotoimintaan osallistuvat kehuivat myös alueellista yhteistyötä.

– Palokunnissa on hyvä yhteishenki, ja harrastus on tuonut monelle ystäviä ja verkostoja ympäri Suomen, Outi toteaa.

Palokuntanuorisotoimintaan osallistuvien vastauksissa kiiteltiin nuorten innokkuutta, aktiivisuutta ja harrastamisen iloa.

Osallistujat loivat yhteisen tiivistyksen harrastustoiminnan tärkeydestä

Opintopäivien osallistujat pohtivat harrastustoiminnan merkittävyyttä yhteiskunnan, palokunnan ja yksilön näkökulmista. Keskustelua käytiin myös palokuntatoiminnan SROI-arviointihankkeen tuloksista, jotka kertovat harrastustoiminnan taloudellisesta ja sosiaalisesta arvosta.

Keskustelujen pohjalta ja tekoälyn avulla osallistujat muodostivat tiivistetyn sanoman harrastustoiminnan merkityksestä. Palokuntapalveluiden tiimi hioi tekoälyn luomaa sanoitusta opintopäivien jälkeen.

Palo­kuntien harrastus­toiminta lisää arjen turvallisuutta, ehkäisee syrjäytymistä ja vahvistaa ihmisen turvallisuustietoja ja -taitoja. Samalla harrastustoiminta tarjoaa palokuntalaisille yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia verkostoja sekä varmistaa palokuntien monipuolisen toiminnan ja sen jatkuvuuden. Harrastustoiminta on merkittävä sijoitus turvallisempaan yhteiskuntaan.

– Tiivistys auttaa perustelemaan sopimuspalokuntien tarjoaman harrastustoiminnan tärkeyden – erityisesti ajassa, jossa pelastusalaan kohdistuu isoja leikkauksia, toteaa Niko.

Uusimmat