Uutiset

Uutiset

Kuvassa Illon VPK:n Special Rescue -osaston jäseniä

Julkaistu 06.05.2022

Kysely erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palokuntatoiminnasta

Palokunnille on lähetetty sähköpostitse kysely, jossa selvitetään erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palokuntatoiminnan eli Special Rescue -toiminnan mallinnuksen tarvetta. Kysely sulkeutuu 31.5.2022.

Palokunnilta kaivataan vastauksia kyselyyn, jossa selvitetään erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palokuntatoiminnan eli Special Rescue -toiminnan mallinnuksen tarvetta. Kysely on osa opinnäytetyötä, joka tähtää Special Rescue-toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on selvittää, kuinka paljon palokuntatoiminnassa on tällä hetkellä mukana erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ja millaisia kokemuksia heidän mukanaan olosta on sekä sitä millaista osaamista palokunnissa tarvitaan, jotta erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä voisi tulla toimintaan mukaan jatkossa.

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä SPEKin kanssa.

Kyselyn tulosten pohjalta tehdään johtopäätökset siitä, onko Special Rescue -toiminnan mallinnukselle kysyntää valtakunnallisesti. Opinnäytetyöllä luodaan lähtökohdat mallintamisprojektin käynnistämiselle.

Vastaa kyselyyn 31.5. mennessä – linkki kyselyyn sähköpostissa

Kysely on lähetetty sähköpostitse pelastusliittojen kautta palokuntiin. Tarkastathan siis sähköpostisi.

Kyselyyn toivotaan vastauksia tiistaihin 31.5.2022 mennessä.

Vastaaja voi olla palokunnan päällikkö, hälytysosaston johtaja tai varapäällikkö, koulutuspäällikkö tai palokunnan puheenjohtaja. Kyselyn täyttämiseen menee noin 10 minuuttia.

Keitä olemme?

Tutkija / opinnäytetyöntekijä
Katariina Ristimäki
0500 968 268
katariina.ristimaki@metropolia.fi

Tutkija / opinnäytetyöntekijä
Markku Salminen
0456765702
markku.salminen@metropolia.fi

Suoritamme Metropolia ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen YAMK-tutkintoa. Olemme molemmat Illon VPK:n jäseniä. Palokuntaamme perustettiin vuonna 2020 Special Rescue-osasto, joka tarjoaa palokuntatoimintaa erityistä tukea tarvitseville aikuisille. Kyseessä on toiminnallinen ryhmä yli 15-vuotiaille kehitysvammaisille tai neuropsykologisia haasteita omaaville henkilöille. Osaston on tarkoitus järjestää toiminnallista tekemistä arjen turvallisuuteen, ensiapuun ja soveltavasti palokuntatoimintaan liittyen. Me opinnäytetyön tekijät toimimme osaston ohjaajina.

Uusimmat