Uutiset

Uutiset

Julkaistu 04.09.2020

Nuoriso-osaston kouluttajakurssilla oli positiivista pöhinää ja parviälyä

Nuoriso-osaston kouluttajakurssi päätettiin poikkeusoloihin liittyvien rajoitusten ja haasteiden takia järjestää osallistavana verkkokurssina. Kurssista tuli samalla ensimmäistä kertaa valtakunnallinen. Toteutustapa oli täysin uudenlainen, mutta osallistujat ottivat sen hyvin vastaan.

Nuoriso-osaston kouluttajakurssi on nuorten ohjaajien koulutusjärjestelmän mukainen kurssi, joka on aiemmin toteutettu kahden viikonlopun mittaisena kurssina tai leirillä viikon aikana. Verkkokurssia varten materiaali muokattiin osaamisperustaiseksi niin, että se sisälsi samat tärkeät kokonaisuudet kuin aiemminkin. Päädyttiin malliin, jossa kaksi osiota oli itsenäisiä oppimistehtäviä ja kaksi osiota lähijaksoja etäyhteydellä. 

Kurssin ilmoittautuminen päätettiin avata valtakunnalliseksi, koska sille ei ollut mitään estettä eikä kurssista tullut osallistujille kustannuksia. Aiemmin on ollut jopa vaikeuksia saada kurssia täyteen, mutta tällä kertaa osallistujia oli peräti 47. Osallistujien ikähaitari oli 15 - 69 vuotta ja he olivat maantieteellisesti ympäri Suomea. 

Verkkokurssin toteutus

Lähiopetuspäiviä oli yhteensä kolme, joista kaksi kaikille yhteisiä lähiopetuspäiviä ja yksi korvaava päivä poissaolijoille. Itsenäiset tehtävät tehtiin ennen lähiopetusjaksoja. Kurssipäivät olivat koko päivän mittaisia (klo 9-16) ja hyvin rytmitettyjä. Aamuisin kurssilaiset avasivat videoyhteyden ja tervehtivät toisiaan. Päivän ohjelmaan kuului alustuksia, paritöitä ja niiden purkuja sekä tietysti ruokatauko ja kahvitauot. 

Kurssin toteutuksessa hyödynnettiin Teams-kanavaa mm. materiaalien jakamiseen ja itsenäisten tehtävien palauttamiseen. Lisäksi käytössä oli osallistujien WhatsApp-ryhmä. Lähipäivien opetus toteutettiin Teams-yhteydellä ja lisäksi paritöissä käytettiin WhatsApp-videopuheluita. Näin parit pääsivät työskentelemään aivan kuten lähikoulutuksena järjestetyillä kursseilla, jolloin ollaan parin kanssa kasvotusten. Paritehtäviä purettiin koko ryhmän kanssa yhdessä.  
Sujuva verkkototeutus vaati huolellista suunnittelua ja hyvin ohjeistetut toimintatavat. Erityisesti paritöiden käytännön toteutuksen suunnitteluun piti käyttää paljon aikaa. Ennen kurssin alkua osallistujille jaettiin ohjeistus Teamsin käytössä ja kurssin vetäjä Heli Kari neuvoi tarvittaessa. 

Yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista yli aluerajojen

Yhdessä työskentely yhteisillä alustoilla lisäsi yhteisöllisyyttä. Ennen kurssin alkua osallistujien piti tehdä esittelyvideot WhatsApp-ryhmään. Videolla esiintyminen vaati heittäytymistä ja oli osalle täysin uutta, osalle jokapäiväistä. Osallistujat tutustuivat nopeasti toisiinsa ja tauoillakin viestiteltiin. Ryhmäläiset auttoivat toinen toisiaan teknisissä haasteissa WhatsApp-ryhmässä. Vuorovaikutus oli kurssilla tärkeässä roolissa ja hyvä yhteishenki näkyi positiivisena viestittelynä WhatsApissa. 

Valtakunnallinen kurssi oli uutta, koska aiemmin kouluttajakursseja on toteutettu alueellisesti suurleirejä lukuunottamatta. Kurssilaiset eivät ole aiemmin verkostoituneet vastaavalla tavalla kuin nyt verkossa. Yleinen palaute opiskelijoilta oli, että on kiva kuulla ympäri Suomen erilaisia tapoja toteuttaa toimintaa ja saada toimivia vinkkejä itselleenkin. Myös eri ikäisten kurssilaisten ajatuksenvaihto oli koettu palautteissa avartavaksi ja hyödylliseksi. Uutta oli myös se, että kurssilaiset jakoivat toisilleen lisämateriaalia ja -tietoa kuten esimerkiksi turvallisuusviestintää viittomakielellä. 

Huomioita tulevia verkkokursseja varten

Haasteena oli osallistujien kirjavuus laajan ikähaarukan ja teknisen osaamisen osalta. Erilaiset oppijat pyrittiin huomioimaan ja ohjeistamaan niin, että kaikki pääsevät osallistumaan ja osa pystyi etenemään nopeammin. Jatkossa verkkokurssien toteutuksessa on hyvä varmistaa etukäteen etäyhteyksien toimiminen ja opastaa jokainen osallistuja käytettävän ohjelman pariin. Myös parityöskentely koettiin haastavaksi ja toisaalta se oli osallistujien mielestä parasta. Tämä riippui pitkälti parityöskentelyn sujuvuudesta. 

Jo kurssin aikana todettiin, että osallistujamäärä (47) oli liian suuri verkkototeutukseen ja mm. tehtävien läpikäyntiin meni valtavasti aikaa. Noin 20-30 osallistujaa olisi ollut ihanteellinen määrä yhdelle kurssille. Osallistujat toivoivat myös enemmän tehtäviä ja enemmän aikaa suunnittelutehtävään (tuntisuunnitelman tekemiseen). Materiaaleja pidettiin hyvinä ja ajantasaisina. Osallistujien palautteen keskiarvo oli 4,2 (asteikolla 1-5).

Toteutus koettiin pääosin helpoksi ja toimivaksi. Positiivisena asiana pidettiin myös sitä, ettei tarvitse matkustaa. Kokeilu oli erittäin rohkaiseva ja kurssimalli, jossa osa toteutetaan etäyhteydellä ja osa itsenäisesti, on tullut jäädäkseen. 

Lue lisää: Nuoriso-osaston kouluttajakurssi ensimmäistä kertaa verkkototeutuksena

Lisätietoja: Heli Kari, heli.kari@spek.fi, p. 040 733 5448
 

Uusimmat