Uutiset

Uutiset

Palokuntanuoria harjoituksissa

Julkaistu 30.11.2022

Palokuntanuorisotoiminnan uudistamishankkeen pilottipalokunnat on valittu

Haimme palokuntien nuoriso-osastoja yhteiskehittämään palokuntanuorisotoimintaa kanssamme. Pilottipalokunniksi valikoitui seitsemän nuoriso-osastoa eri puolilta Suomea.

Palokuntanuorisotoiminnan uudistamishankkeen pilottipalokunnat on valittu. Hakemuksia tuli kaikkiaan 27. Pilottipalokunniksi valikoituivat Sallan VPK, Sievin VPK, Rauman VPK, Kurikan Paloasema, Lahden VPK, Ristiinan VPK ja Tapanilan VPK.

Palokunnat valittiin Etelä-Suomesta, Hämeestä, Itä-Suomesta, Länsi-Suomesta sekä Pohjois-Suomesta. Kyseiseen aluejakoon päädyttiin, jotta palokuntanuorisotoiminnan alueelliset erot tulisivat näkyville.

– Valinnoissa painottuivat myös SPEKin omat aluetoimistot eli Mikkeli, Vaasa, Oulu ja Lappi. Näin voimme hyödyntää myös aluetoimistojemme työntekijöitä yhteiskehitystyössä, hankekoordinaattori Outi Kunnamo kertoo.

Valitut nuoriso-osastot pääsevät yhteiskehittämään palokuntanuorisotoimintaa yhdessä SPEKin kanssa, esimerkiksi testaamalla kurssimateriaaleja viikkoharjoituksissa. Yhteiskehittäminen kestää kesäkuuhun 2023 saakka ja hankekoordinaattori Outi vierailee palokunnissa kolmeen otteeseen hankkeen aikana.

Uudistamishanke pyrkii lisäämään palokuntatoiminnan veto- ja pitovoimaa

Uudistamishankkeen tarkoituksena on uudistaa muun muassa nuorten koulutusjärjestelmää ja kursseja. Hanke pyrkii lisäämään palokuntatoiminnan veto- ja pitovoimaa. Tässä työssä pilottipalokunnat toimivat osaltaan SPEKin apuna.

Hankkeessa selvitetään myös, miten palokuntanuorisotoiminnan ohjaajien ja kouluttajien kouluttamista tulisi uudistaa, jotta se olisi tarkoituksenmukaista ja riittävää. Lisäksi etsitään keinoja kouluttajien ja ohjaajien tukemiseen ja pitovoiman vahvistamiseen sekä keinoja saada lisää nuorisotoiminnan ohjaajia esimerkiksi lasten ja nuorten vanhemmista.

Nuorille ja heidän kouluttajilleen ja ohjaajilleen suunnattujen kyselyiden tulokset julki loppuvuodesta

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin kyselyiden avulla palokuntanuorten ja heidän kouluttajiensa ja ohjaajiensa ajatuksia palokuntanuorisotoiminnasta. Vastauksia saatiin yhteensä lähes 900, palokuntanuorilta 470 ja heidän kouluttajiltaan ja ohjaajiltaan 426. Raportti kyselyiden tuloksista julkaistaan loppuvuoden aikana.

– Lisäksi järjestämme kaikille avoimen webinaarin maanantaina 19.12. kello 18–19.30, jossa esittelemme merkittävimpiä kyselyistä nousseita havaintoja ja toimenpiteitä, joita on tehty ja tehdään tulosten pohjalta, Outi huomauttaa.

SPEKin tuottamat materiaalit kaikkien käytettävissä

– Vaikka pilottipalokuntia otettiin mukaan vain kourallinen, niin suosittelen kaikkia palokuntien nuoriso-osastoja tutustumaan tuottamiimme materiaaleihin ja vinkkeihin, joiden avulla nuorisotoimintaa voi monipuolistaa ja kehittää, Outi muistuttaa.

SPEKin palokuntapalveluiden verkkosivuilta osoitteesta palokuntaan.fi löytyy monenlaista apua nuorisotoiminnan pyörittämiseen: oppaita, kuten Kipinä – palokuntanuorisotyön käsikirja ja Varhaisnuorten kouluttajien opas; materiaaleja, kuten Turvallisesti palokunnassa ja rekrytoinnin avuksi tuotetut materiaalit; sekä työkaluja, kuten Kipinä-työkalu nuorisotoiminnan sekä Liekki-työkalu koko palokunnan toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen.

SPEKin ylläpitämältä harjoitukset.spek.fi-sivustolta löytyy koulutusmateriaaleja, kuten täydentyvä viikkoharjoituspankki sekä eri osastojen harjoitus- ja kurssimateriaaleja. Lisäksi olemme koostaneet Uuden apuohjaajan perehdytys -PowerPointin, jota voi hyödyntää uusia, palokunnan ulkopuolelta tulleita ohjaajia perehdyttäessä.

– Näiden lisäksi valmistelemme kouluttajille ja ohjaajille suunnattua webinaarisarjaa tammikuulle. Yritämme näin osaltaan vastata valtakunnallisessa kyselyssä nousseisiin huoliin ja toiveisiin, Outi kertoo.

Webinaarien aiheina on muun muassa harjoitusten monipuolistaminen, kouluttajien ja ohjaajien jaksaminen, nuorten osallistaminen, yhteistyö muiden tahojen kanssa, rahoituksen hakeminen sekä turvallinen palokuntatoiminta.

– Ilmoittautuminen alkuvuoden webinaareihin aukeaa pian, joten kannattaa pysyä kuulolla.

Uusimmat