Turvallisen toiminnan varmistaminen

Tarjoamme palokunnille valmista materiaalia, mutta kannustamme kaikkia palokuntia pohtimaan yhdessä keinoja ja selkeitä ohjeistuksia turvallisen toiminnan takaamiseksi. Alta löydät materiaalia, jota voi hyödyntää omia ohjeistuksia ja toimintamalleja luodessa.

Muistilista palokunnille

  • Palokunnalla tulee olla selkeät säännöt ja valmiit toimintamallit epäasialliseen käytökseen, kuten kiusaamiseen, syrjintään tai häirintään, puuttumiseen ja tilanteiden käsittelyyn. 

  • Kaikkien tulee sitoutua yhteisiin sääntöihin ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Voitte hyödyntää SPEKin tuottamaa ”Tehdään yhdessä palokunta, jossa kaikkien on hyvä olla!” -julistetta, jonka kaikki palokuntalaiset allekirjoittavat. Juliste asetetaan näkyville palokunnan seinälle. 

  • Palokuntalaisten tulee olla tietoisia vastuuhenkilöistä, joille voi ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta (esim. päällikkö tai osastonjohtaja). Lisäksi suosittelemme palokuntia nimeämään joukostaan 1–2 turvahenkilöä, joiden kanssa epäasiallisesta kohtelusta voi keskustella matalalla kynnyksellä. 

  • Puhukaa avoimesti epäasiallisesta käytöksestä, kuten kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä, sillä avoimuus lisää luottamusta

  • Suosittelemme tekemään tasaisin väliajoin kyselyn palokuntalaisten tyytyväisyydestä, jolloin voitte nähdä millä tolalla toimintanne on ja puuttua ajoissa mahdollisiin epäkohtiin. 

Turvallisemman tilan periaatteet

Suosittelemme pelastusliittoja ja palokuntia ottamaan toiminnassaan käyttöön turvallisemman tilan periaatteet, jotka mahdollistavat sen, että jokainen toimintaan osallistuva kokee olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi.

Olemme tuottaneet "Tehdään yhdessä palokunta, jossa kaikkien on hyvä olla!" -julisteen, joka on tarkoitus käydä palokunnassa läpi ja allekirjoittaa yhdessä.

Kaikki hyötyvät turvallisemmasta ja avoimemmasta toimintakulttuurista, joten ollaan ylpeitä palokuntalaisia – inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti.

Häirintäyhdyshenkilö

Suosittelemme pelastusliittoja ja palokuntia nimeämään joukostaan 1–2 henkilöä, joiden kanssa epäasiallisesta kohtelusta voi keskustella matalalla kynnyksellä. Tällaisten turva- tai tukihenkilöiden kautta pyritään madaltamaan kynnystä ilmoittaa yhteisössä tapahtuvasta kiusaamisesta, häirinnästä, syrjinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta.

Juliste ja opas