Uutiset

Uutiset

Ryhmä palokuntanuoria palokuntavarusteet päällä.

Julkaistu 06.03.2024

Ota uudistettu Kipinä-opas avuksi palokuntanuorisotoimintaan

Päivitetty Kipinä-opas tarjoaa ajantasaista tietoa palokuntanuorisotoiminnasta ja auttaa nuorten kanssa toimivia esimerkiksi opetuksen suunnittelussa. Oppaan uudistuksessa kiinnitettiin huomiota tekstien selkeyttämiseen, osallistaviin opetusmenetelmiin sekä viestinnän nykyaikaistamiseen.

Uudistettu Palokuntanuorisotoiminnan käsikirja, eli tuttavallisemmin Kipinä-opas, on yksi palokuntanuorisotoiminnan uudistamishankkeen tuotoksista. Opas antaa vinkkejä nuoriso-osaston toiminnan pyörittämiseen sekä perustietoa monista eteen tulevista kysymyksistä.

– Opasta tiivistettiin roimasti, jotta se olisi aiempaa selkeämpi ja käytännönläheisempi, järjestöohjaaja Outi Kunnamo kertoo.

Opetuksessa on siirrytty luennoinnista yhdessä tekemiseen

Kipinä-oppaan opetukseen liittyvät osiot uudistettiin vastaamaan SPEKin oppimiskäsitystä, joka korostaa oppijan aktiivista roolia. Vanhojen menetelmien tilalle lisättiin erilaisia osallistavia työkaluja ja opetusmenetelmiä.

Osallistavissa opetusmenetelmissä painotetaan muuan muassa nuorten omaa aktiivisuutta, aiempia tietoja ja taitoja, vuorovaikutusta sekä itsearviointia.

– Sen sijaan, että ohjaaja luennoi, nuoret voivat työskennellä yhdessä ja opettaa toisiaan. Kun pääsee itse tekemään, jäävät asiat myös paremmin mieleen, Outi pohtii.

Nuoret kannattaa ottaa mukaan palokunnan someviestintään

Myös oppaan viestintäosio uudistettiin nykypäivään. Kun palokunnan viestintä on aktiivista ja monipuolista, palokuntaharrastuksesta kiinnostuneet löytävät helpommin mukaan toimintaan.

– On tärkeää sopia, kuka vastaa viestinnästä. Vastuuhenkilön kannattaa ideoida ja toteuttaa etenkin someviestintää yhdessä nuorten kanssa! viestintäkoordinaattori Outi Spolander kannustaa.

Viestintäohjeiden lisäksi oppaan kieltä selkeytettiin ja siihen lisättiin linkkejä erilaisiin lisämateriaaleihin. Päivitetty Kipinä-opas löytyy myös ruotsiksi käännettynä.

Kipinä-työkalu tunnistaa nuoriso-osastojen vahvuudet ja kehityskohteet

Palokuntanuorisotoiminnan uudistamishankkeessa päivitettiin myös Kipinä-työkalu, joka tukee palokuntanuoriso-osastojen toimintaa ja sen kehittämistä. Työkalu sisältää 29 arvioitavaa kohdetta, joille on asetettu tavoitetasot.

– Kun nuoriso-osasto on ensiksi tunnistanut kehityskohteensa, sekä työkalusta että nyt päivitetystä oppaasta löytyy hyviä vinkkejä ja ideoita toimintaan, Outi ohjeistaa.

Palokunnan nuorimpien kanssa voi täyttää Pikkukipinä-arviointilomakkeen, jonka avulla lapset ja nuoret voivat helposti osallistua toiminnan arviointiin ja itsearviointiin.

Kuva: Pihla Liukkonen

Uusimmat